500. fundur SSS 16. maí 2002 | SSS

Uppbyggingarsjóður Suðurnesja hefur það að markmiði að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun á Suðurnesjum með því að treysta stoðir menningar og auka samkeppnishæfni svæðisins.
Sjóðurinn er byggður á samningi um Sóknaráætlun Suðurnesja fyrir árin 2015 – 2019, sem atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hafa gert með sér og tekur við af Menningarsamningi Suðurnesja og Vaxtarsamningi Suðurnesja. Sjóðurinn styrkir menningar-, atvinnu- og nýsköpunarverkefni, og önnur verkefni sem falla að Sóknaráætlun Suðurnesja. Sjóðurinn auglýsir styrki til umsóknar ár hvert.

 • Ragnar Guðmundsson formaður
 • Fríða Stefánsdóttir
 • Margrét Soffía Björnsdóttir (Sossa)
 • Brynja Kristjánsdóttir
 • Jón Emil Halldórsson
 • Jóngeir Hlinason
 • Davíð Páll Viðarsson

Verkefnastjóri er Björk Guðjónsdóttir og auglýsir sjóðurinn eftir umsóknum einu sinni á ári.

Um sjóðinn
Regur sjóðsins
Úthlutanir

Markaðsstofa Reykjaness er samstarfsvettvangur sveitarfélaga og fyrirtækja á Reykjanesi við að markaðssetja Reykjanesið sem ákjósanlegan áfangastað fyrir ferðamenn. Helsta hlutverk markaðsstofunnar er að samræma markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustu á Reykjanesi gagnvart innlendum og erlendum ferðamönnum.

Meðal verkefna sem markaðsstofan sinn er er að þróa og styrkja ímynd Reykjaness sem áhugaverðan áfangastað á Íslandi, vinna með upplýsingamiðstöðvum og gestastofum á svæðinu og samræma upplýsingar sem gefnar eru út. Markaðsstofan aðstoðar hagsmunaaðila við að samræma markaðsaðgerðir og viðburði innan svæðisins, tekur saman rannsóknir á ferðahegðun og markhópagreiningu og stuðlar að nýsköpun í ferðaþjónustunni á svæðinu ásamt því að veita aðstoð og ráðgjöf.

 • Kjartan Már Kjartansson formaður
 • Fannar Jónasson
 • Sigrún Árnadóttir
 • Magnús Stefánsson
 • Ásgeir Eiríksson
 • Guðjón Skúlason
 • Marta Jónsdóttir
 • Brynhildur Kristjánsdóttir

Náttúran á Reykjanesskaganum er stórbrotin með sínu mikla háhitasvæði með frussandi hverum og gufustrókum, hraunbreiðum og heimsþekktum fuglabjörgum.
Norður-Atlandshafshryggurinn rís úr sjó á Reykjanesi og þar er hægt að finna 100 mismunandi gíga, hella, hraunbreiður, kletta og svartar strendur.

Hvergi í heiminum má sjá flekaskilin ganga á land með jafn áþreifanlegum hætti og á Reykjanesi. Í Reykjanes Geopark er að finna margar merkilegar jarðminjar og eru sumar þeirra einstakar á heimsvísu. Þar er að finna allar ólíkar eldstöðvar m.a. fjögur gosbelti og samanstendur hvert þeirra af hundruðum opinna sprungna, gígaraðir, dyngjur og skjaldlaga bungur.

Reykjanesskaginn er í dag geopark og hluti af verndaráætlun Unesco eða Unesco Global Geopark.

Reykjanes Geopark nær yfir allt land sveitarfélaganna Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga. Geopark er samstarfsvettvangur sem byggir á því að nýta sérstöðu svæðisins, þ.e. merkilega jarðfræðiarfleið og einstaka jarðsögu, til verðmætasköpunar.

Stjórn Reykjanes Geopark er skipuð sjö einstaklingum og sjö eru skipaðir til vara. Stjórnin er skipuð til eins árs í senn. Þau sveitarfélög sem ekki eiga fulltrúa í stjórn hafa rétt á að skipa áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt.

Hér má sjá fundargerðir stjórnar

STJÓRN REYKJANES GEOPARK 2018-2019

 • Ásgeir Eríksson, formaður (f.h. Sveitarfélagsins Voga)
 • Magnús Stefánsson (f.h. Suðurnesjabæjar)
 • Sigurgestur Guðlaugsson (f.h. Reykjanesbæjar)
 • Fannar Jónasson, formaður (f.h. Grindavíkurbæjar)
 • Berglind Kristinsdóttir (f.h. Heklunnar – Atvinnuþróunarfélags Suðurnesja)
 • Kristín Vala Matthíasdóttir (f.h. HS Orku)
 • Árni Sigfússon (f.h. Bláa Lónsins)

Í varastjórn eiga sæti:

 • Kjartan Már Kjartansson (f.h. Reykjanesbæjar)
 • Jón Þórisson (f.h. Grindavíkurbæjar)
 • Bergur Álfþórsson (f.h. Sveitarfélagsins Voga)
 • Rakel Ósk Eckard (f.h. sameinaðs sveitarfélags Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs)
 • Hanna María Kristjánsdóttir (f.h. Þekkingarseturs Suðurnesja)
 • Sindri Gíslason (f.h. Þekkingarseturs Suðurnesja)
 • Sigrún Elefsen (f.h. Ferðamálasamtaka Reykjaness)

Reykjanesskaginn er ungur hluti Íslands. Reykjanes Geopark er 829 km2. Hann er þurrlendishluti Mið- Atlantshafshryggjarnins, mjög eldvirkur eins og neðansjávarhlutinn. Út frá honum rekur tvær jarðskorpuplötur (-fleka) í gagnstæðar áttir, að meðaltali 2,0-2,5 cm á ári.

Á skaganum er að finna mörg móbergsfjöll og -fell frá jökulskeiðum á síðari hluta kvarteru ísaldarinnar, og enn fremur hraun og eldstöðvar af hlýskeiðum, einkum nútíma (sl. 11.500 ár).

Verkefnastjóri er Daníel Einarsson

Við styðjum bæði við ný sprotafyrirtæki sem og fyrirtæki í nýsköpun.

Stuðningur við frumkvöðla felst m.a. í leigu á aðstöðu í frumkvöðlasetrinu Eldey en einnig er boðið upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið.
Ráðgjafar Heklunnar veita aðstoð við gerð viðskiptaáætlana, markaðsáætlana og veita viðtöl og ráðgjöf til þess að fylgja nýsköpunarverkefnum eftir.

Boðið er upp á námskeið og fyrirlestra fyrir frumkvöðla.

Hægt er að panta viðtal hér.

Verkfærakista frumkvöðulsins

https://www.nmi.is/is/frumkvodlar/verkfaerakista-frumkvodulsins

Fjárfestakynningar

How To Create A Great Investor Pitch Deck For Startups Seeking Financing: https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2017/03/04/how-to-create-a-great-investor-pitch-deck-for-startups-seeking-financing/#4ca34c782003

Linkar linkar með mjög góðum sýnidæmum(hægt að fletta glærunum):

30 Legendary Startup Pitch Decks And What You Can Learn From Them: https://piktochart.com/blog/startup-pitch-decks-what-you-can-learn/

35 Best Pitch Decks From 2017 That Investors Are Talking About: https://www.konsus.com/blog/35-best-pitch-deck-examples-2017/

Flott samantekt á lyftukynningu – Make your Pitch Perfect: The Elevator Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=bZTWx2bftaw

Gott dæmi um stutta, hnitmiðaða kynningu: https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

Lýsið hugmyndinni í 1-2 setningum, – fínt reyna að fylla inn í þetta: http://nmi.is/media/391514/leidarvisir-fyrir-frumkvodla_fillable-form.pdf

Markaðssetning

https://www.nmi.is/is/frumkvodlar/markadsmal

Frumlegar leiðir til að markaðssetja fyrirtæki

asdf

500. fundur SSS 16. maí 2002

Prenta

 Árið 2002, er fundur haldinn í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum fimmtudaginn 16. maí kl. 17.00 á Fitjum.

Mætt eru:  Hallgrímur Bogason, Skúli Þ. Skúlason, Sigurður Jónsson, Óskar Gunnarsson, Þóra Bragadóttir, Guðjón Guðmundsson framkv.stj. og Jóhanna M. Einarsdóttir ritari.

Dagskrá:

1. Fundargerð Starfskjaranefndar S.T.F.S. og S.S.S.  frá 17/4 ´02. Lögð fram og samþykkt.

2.      Fundargerð Fjárhagsnefndar S.S.S. frá 13/5 ´02. Lögð fram og samþykkt.
Í framhaldi af fundargerð fjárhagsnefndar frá 13.05.2002 þar sem fjallað er um endurskoðun á fjárhagsáætlunum BS eins og gert var ráð fyrir í “fjárhagsáætlunum sameiginlega rekinna stofnana fyrir árið 2002” (sbr. greinargerð bls.  3) tekur stjórn SSS undir með fjárhagsnefnd og leggur til við eignaraðila BS að uppsafnaður halli og vextir kr 17.300 þúsund fyrir árin 2000 og 2001 verði greiddur upp á þessu ári.
Halli þessi er að stórum hluta vegna ákvæða kjarasamninga sem gerðir voru á árinu 2001.     Jafnframt verði fjárhagsáætlun fyrir árið 2002 hækkuð sem nemur 2.300 þús. vegna uppgjörs hvíldarákvæða kjarasamninga.

3. Fundargerðir Þjónustuhóps aldraðra frá 18/4 og 8/5 ´02. Lagðar fram og samþykktar.

4. Bréf dags. 24/4 ´02 frá  Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar sem skorað er á heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og Félag íslenskra heimilislækna að ná samkomulagi um launakjör. Lagt fram.

5. Bréf  dags. 2/5 ´02 frá Skógræktarfélagi Íslands þar sem óskað er eftir fjárstuðningi.  Einnig bréf dags. 10/5 ´02 frá Reykjanesbæ þar sem sama erindi er framsent til SSS. Ekki er hægt að verða við erindinu að þessu sinni. 

6. Bréf dags. 7/5 ´02 frá Ferðamálasamtökum Suðurnesja ásamt ályktun. Lagt fram.

7. Bréf dags. 2/5 ´02 frá Sandgerðisbæ þar sem ályktun Ferðamálasamkanna (sbr. 6. lið) er vísað til SSS. Lagt fram.

8. Bréf dags. 2/5 ´02 frá SSNV þar sem tilkynnt er um ársþing 30. –31. ágúst n.k.

9. Bréf dags. 7/5 ´02 frá SSV  þar sem tilkynnt er um aðalfund 23. ágúst n.k.10. Bréf dags. 10/5 ´02 frá SASS þar sem tilkynnt er um aðalfund 30. –31. ágúst n.k.

11. Bréf (afrit) dags. 10/5 ´02 frá SASS þar sem SASS skorar á heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og fjármálaráðherra að endurskoða upphæð daggjalda til dvalar og hjúkrunarheimila.

12. Bréf dags. 22/4 ´02 frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar h.f. ásamt tillögum um framtíðarþróun “Keflavík Terminal Masterplan”
Stjórn SSS fagnar þeirri vinnu sem stjórn FLE hf. stendur  fyrir um þróun og framtíðarsýn fyrir Flugstöð Leifs Eiríkssonar og þeim uppbyggingaráformum er þar koma fram. Það er ákaflega mikilvægt fyrir svæðið í heild að markvisst sé unnið að þessari uppbyggingu og langtímasjónarmið höfð að leiðarljósi þar sem byggt er á framtíðarspám um farþegaþróun og kostum flugvallarins.

Stjórn SSS tekur hins vegar ekki efnislega afstöðu til tillagna um skipulag svæðisins en vísar þar til Skipulags-, byggar- og umhverfisnefndar varnarsvæða.

Stjórn þakkar fyrir að fá að fylgjast með þessari vinnu og er tilbúin til samstarfs og viðræðna hvenær sem er en hefur ekki efnislegar athugasemdir á þessu stigi.

13. Bréf dags. 15/4 ´02 frá sjávarútvegsnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um hvalveiðar, 648. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til málsins.

14. Bréf dags. 19/4 ´02 frá umhverfisnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um neysluvatn, 679. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til málsins.

15. Bréf dags. 29/4 ´02 frá samgöngunefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða, 442. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til málsins.

16. Bréf dags. 29/4 ´02 frá samgöngunefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktuna um strandsiglingar, 466. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til málsins.

17. Bréf dags. 29/4 ´02 frá umhverfisnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um meðhöndlun úrgangs, 651. mál, EES-reglur. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

18. Bréf dags. 2/5 ´02 frá umhverfisnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum, 439. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til málsins.

19. Bréf dags. 18/3 ´02 frá landbúnaðarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar og frumvörp:  555. mál, landgræðsluáætlun 2003-2014.
      584. mál, landgræðsla (heildarlög).
      593. mál, afréttarmálefni, fjallskil o.fl.
Frestað til næsta fundar.

20. Sameiginleg mál.
Stefnt að aðalfundi SSS  13/14 september nk.

         
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.