Verkefnastjóri fjármála og reksturs - SSS
#

Verkefnastjóri fjármála og reksturs

Prenta

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum leitar af öflugum verkefnastjóra fjármála og reksturs.
Verkefnastjórinn kæmi einnig að atvinnuráðgjöf og nýsköpun.

Umsóknarfrestur er
til og með 05. mars 2023.

Um ræðir 80% starfshlutfall og eru laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM. Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina frá menntun (og staðfesta
með ljósriti af prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að máli skipti.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi (BA, BS, B.ed eða sambærilegt).
• Kunnátta á bókhalds- og launakerfi.
• Góð reynsla af sambærilegum störfum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Nákvæmni og skipulagshæfni.
• Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni.
• Gott vald á ensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Menntun og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf.
• Búseta á Suðurnesjum kostur.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárhagsleg umsýsla og launavinnsla.
• Gerð rekstraráætlana og skýrslna um fjárhag S.S.S. og undirverkefni.
• Annast samskipti við sveitarfélög, stofnanir og ráðuneyti vegna reksturs og verkefna.
• Upplýsingagjöf til hagaðila, starfsfólks og stjórnar varðandi fjármál S.S.S.
• Upplýsingagjöf og ráðgjöf til starfsfólks varðandi fjárhagslega þætti verkefna.
• Atvinnuráðgjöf.

Umsóknir skal senda til skrifstofu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum,
Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbæ, eða á netfangið [email protected] merkt
„Verkefnastjóri fjármála og reksturs“.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðum um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar veitir
Berglind Kristinsdóttir framkvæmdastjóri S.S.S.
Sími 420 3288 eða [email protected]