fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eignarhaldsfélag Suðurnesja

Eignahaldsfélag Suðurnesja (ES) er fjárfestingafélag sem stofnað var í þeim tilgangi að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs á Suðurnesjum. Félagið er að stærstum hluta í eigu ríkissjóðs, Byggðastofnunar, sveitafélaganna á Suðurnesjum og Festa lífeyrissjóðs.

ES tekur þátt í stofnun og starfsemi félaga sem rekin eru á grundvelli arðsemissjónarmiða og styðja við megintilgang félagsins, að skapa nýmæli í atvinnulífi og byggja upp atvinnulíf á Suðurnesjum.

Stjórn ES er skipuð fimm fulltrúum stærstu eigenda félagsins:

 • Gunnhildur Erla Vilbergsdóttir, formaður
 • Guðný Birna Guðmundsdóttir
 • Snjólaug Jakobsdóttir
 • Guðbjörg Óskarsdóttir
 • Árni Hinrik Hjartarson
 • Katrín Oddsdóttir

Ferli umsókna

Tekið er á móti umsóknum rafrænt hjá Heklunni sem kemur þeim yfir til stjórnar ES til afgreiðslu þegar þær eru fullbúnar frá umsækjendum. Stjórnarfundir ES eru að jafnaði einu sinni í mánuði og reynt er að afgreiða umsóknir jafnóðum og þær berast. Umsækjendur geta átt von á því að þurfa að skila inn ítarlegri gögnum og/eða kynna verkefnið sitt fyrir stjórn eftir fyrstu yfirferð stjórnar. Ef spurningar vakna varðandi umsóknarferlið bjóða ráðgjafar Heklunnar upp á aðstoð og jafnframt er hægt að óska eftir samtali við framkvæmdastjóra ES.

Félög sem ES er hluti af

ES hefur tekið þátt í uppbyggingu á hinum ýmsu félögum og er í dag aðili að GeoSilica, Flugakademíu Keilis, Taramar, Orf Líftækni, Matorku, DMM lausna, Garðskaga ehf, Artic Sea Minerals og Fibra ehf.

ES fjárfestir í hlutabréfum og skuldabréfum sem breyta má í hlutabréf. Félagið tekur þátt í stórum og smáum verkefnum á Suðurnesjum sem stuðla að uppbyggingu atvinnulífs á Suðurnesjum.

Fjárfestingastefna

 1. Hlutfall hlutafjár í einstökum félögum
  Hlutdeild ES í einstökum félögum skal að jafnaði ekki vera umfram 20% hlutafjár. Þó er heimilt að auka hlutafé í 30% ef slíkt þykir vænlegt. Við útreikning á hlutfalli eignar í einstöku félagi má taka mið af þeim hlutafjárloforðum sem eru útistandandi og tryggð að fullu og að því gefnu að þau fáist greidd innan árs.
 2. Hámarksfjárfesting ES í einstökufélagi
  Að jafnaði skal ES ekki fjárfesta umfram 10% af eigin fé sjóðsins í einstöku félagi.
 3. Ávöxtunarkrafa hlutafjáreignar
  Ávöxtunarkrafa skal fara eftir aðstæðum hverju sinni og skal
  fjárfestingartími að jafnaði vera 4-6 ár.
 4. Fjármögnun félags
  ES mun ekki leggja fram hlutafé nema fjármögnun viðkomandi félags sé að fullu tryggð.
 5. Endurkaup á hlut ES
  Að jafnaði skal miðað við að fyrir liggi hluthafasamkomulag um
  endurkaup á hlut ES. Endursala á hlutafé skal taka mið af því að
  fyrirtækið hafi náð þeim árangri sem stefnt var að en þó þannig að
  hagsmunir ES séu ætíð tryggðir.

Skuldabréf /lán

Stjórn ES setur almennar reglur um lánakjör. Skilyrði fyrir láni frá ES
er að veð sé fyrir hendi. Meginregla er að veðstaða fasteigna sé aldrei
hærri en 75%. Veðstaða í skipun sé að jafnaði ekki hærri en 50%.
Veðstaða í tækjum er aldrei hærri en 50%. Hámarkslán er 20 miljónir
kr.

Við mat á umsókn hefur stjórn ES til viðmiðunar rekstur og
rekstrarhorfur fyrirtækis, fjárhagsstöðu og reynslu og þekkingu
forsvarmanna. Einnig skal taka tillit til nýsköpunargildi,
samkeppnissjónarmið og gildi fyrir uppbyggingu atvinnulífs á
Suðurnesjum.

Sækja um

Hafðu samband!

Framkvæmdastjóri ES er Snjólaug Jakobsdóttir. Hún veitir aðstoð við gerð umsókna og er hægt að senda fyrirspurn eða panta tíma hjá henni hér.