fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

489. fundur SSS 28. júní 2001

 Árið 2001, er fundur haldinn í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum fimmtudaginn 28. júní kl. 17.00 á Fitjum.

Mætt eru:  Skúli Þ. Skúlason, Sigurður Jónsson, Óskar Gunnarsson, Hallgrímur Bogason, Þóra Bragadóttir, Guðjón Guðmundsson framkv.stj. og Jóhanna M. Einarsdóttir ritari.

Dagskrá:

1. Fundargerðir Þjónustuhóps aldraðra frá 17/5 og 19/6 ´01 lagðar fram og samþykktar.

2. Bréf dags. 8/6 ´01 frá samstarfsnefnd SSS og SSH um málefni fatlaðra ásamt fundargerðum nr. 15 til 23 lagðar fram.

3. Bréf dags. 8. júní ´01 frá SSS og SSH um yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Stjórnin þakkar nefndinni störfin.  Samþykkt að senda skýrsluna sveitarfélögunum.

4. Bréf (afrit) dags. 7/6 ´01 frá Gerðahreppi varðandi þingsályktun um herminjasafn.  Lagt fram.

5.   Bréf dags. 30/5 ´01 frá Sandgerðisbæ þar sem lagt er til að samráðsnefnd sýslumanns og fulltrúa sveitarfélaga á Suðurnesjum verði kölluð saman.
Guðrún S. Alfreðsdóttir, Garði, tilnefnd í stað Jóns Hjálmarssonar í samráðsnefndina. Framkvæmdastjóra falið að hafa samband við sýslumann um að hann hlutist til að haldinn verði fundur í nefndinni.

6. Bréf dags. 6/6 ´01 frá Eyþingi vegna aðalfundar Eyþings 2001. Lagt fram.

7. Bréf dags. 13/6 ´01 frá SSA vegna aðalfundar SSA 2001. Lagt fram.

8. Bréf dags. 14/6 ´01 frá Umhverfisráðuneytinu ásamt fyrirspurn um kostnað við aðal-og svæðisskipulag. Framkvæmdastjóri hefur skrifað framkvæmdastjórum sveitarfélaganna bréf og óskað eftir upplýsingum um málið.

9. Bréf dags. 22/6 ´01 frá Fasteignamati ríkisins ásamt niðurstöðu endurmats brunabótamats og fasteignamats 15. júní 2001. Lagt fram.

10. Bréf  dags. 18/5 ´01 frá Samb. ísl. sveitarfélaga um yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélaganna. Lagt fram.

11. Bréf dags. 31/5 ´01 frá Samb. ísl. sveitarfélaga um lóðaúthlutanir. Lagt fram.

12. Bréf dags. 17/5 ´01 frá Samb. ísl. sveitarfélaga  um samninga um menningarmál. Lagt fram.

13. Bréf dags. 15/5 ´01 frá Samb.  ísl. sveitarfélaga um rekstur sameiginlegs bókasafnskerfis.  Lagt fram.

14. Bréf dags. 25/6 frá Samb. ísl. sveitarfélaga um tillögur byggðanefndar Sambands ísl. sveitarfélaga. Umræður urðu um tillögurnar. Málinu frestað. 

15. Bréf dags. 29/5 ´01 frá landbúnaðarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um landgræðsluáætlun 2002-2013, 637. mál. Stjórnin gerir ekki athugasemd við þingsályktunina.

16. Bréf dags. 29/5 ´01 frá iðnaðarnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til raforkulaga, 719. mál, heildarlög. Afgreiðslu frestað.

17. Bréf dags. 17/5 ´01 frá utanríkismálanefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um herminjasafn á Suðurnesjum, 338. mál. Stjórnin fagnar framkominni þingsályktun og leggur til að hún verði samþykkt.

18. Tilnefning í Þjónustuhóp aldraðra (einn fulltrúi sveitarfélaganna).
Stjórnin tilnefnir Elínu Þorsteinsdóttur, Grindavík.

19. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja – Hallgrímur Bogason stjórnarformaður skýrði frá árangursstjórnunarsamningum ofl. Stefnt er að samráðsfundi sveitarfélaganna um málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í haust.

20. Viðbygging F.S. (fundur með ráðherra og fl.)  Sigurður Jónsson gerði grein fyrir störfum nefndarinnar. Ákveðið að viðræðunefndin haldi störfum áfram.

21. Kjarasamningar og áhrif þeirra. Stjórn SSS samþykkir að fjárhagsnefnd SSS komi saman og fari yfir forsendur fjárhagsáætlana sameiginlega rekinna stofnana.

22. Aðalfundur SSS árið 2001 (Umræður um dagsetn. og efni). Rætt um aðalfund 5. og 6. október nk. Formanni, varaformanni og framkvæmdastjóra falið að koma með tillögu að dagskrá.

23. Bréf dags. 18/6 ´01 frá STFS varðandi skipun í stjórn starfsmenntunarsjóðs. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
      

 

24. Sameiginleg mál.  
Engin bókuð mál undir þessum lið.

   
  Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19.10