fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

656. fundur SSS 18. apríl 2013

Árið 2013, er fundur haldinn í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum fimmtudaginn 18. apríl  kl. 17.00 á skrifstofu S.S.S., Skógarbraut 945, Reykjanesbæ.

Mætt eru: Gunnar Þórarinsson formaður, Inga Sigrún Atladóttir, Ólafur Þór Ólafsson,  Bryndís Gunnlaugsdóttir, Einar Jón Pálsson og Berglind Kristinsdóttir sem jafnframt ritaði fundargerð.

Dagskrá:
 
1. Almenningssamgöngur á Suðurnesjum.
a. Minnisblað frá Lögfræðistofu Suðurnesja. 
Lagt fram og rætt.

Stjórn S.S.S. samþykkir að ganga til samninga við lægstbjóðanda. Framkvæmdastjóra falið að vinna að málinu.          

b. Fundargerð dags. 09.04.2013 – skýringarviðræður við SBK.
Lögð fram
c. Fundargerð dags. 10.04.2013 – skýringarviðræður við Bíla og fólk ehf. Lögð fram
d. Bréf frá Samkeppniseftirlitinu, dags. 12.04.2013, tilv.1212016. Í bréfi Samkeppniseftirlitsins (hér eftir „SE“) Til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum (hér eftir „SSS“), dags. 12. apríl sl., var ítarlega fjallað um meintar raskanir á samkeppni vegna útboðs SSS á almenningssamgöngum. Niðurstaða SE er sú að það telur að útboðið raski samkeppni.  Eru þau sjónarmið rakin í bréfinu.

Niðurstaða SE er sú að sérlög veiti SSS formlegt einkaleyfi til fólksflutninga á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins, þ.m.t. akstur til og frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar (hér eftir „FLE“). Með vísan til einkaleyfis SSS eru ekki forsendur fyrir því að SE grípi til aðgerða vegna útboðsins, jafnvel þó það telji úboðið hafa skaðleg á áhrif á samkeppni.

Stjórn SSS mótmælir því að útboð þess á akstri til og frá FLE hafi skaðleg áhrif á neytendur.  SSS telur þvert á móti að veiting einakleyfis á akstri á þessu svæði hafi verið mikilvægt framfaraskref fyrir neytendur alla og sér í lagi notendur þessarar þjónustu.  Með veitingu einkaleyfis sé grunnþjóusta tryggð – án tillits til þess hvort tilteknar akstursleiðir á svæðinu standi undir sér fjárhagslega.
Í 5. kafla bréfs SE dags. 12 apríl sl. Er þeim eindregnu tilmælum beint til SSS að hætta við að láta útboðið koma til framkvæmda og að sambandið hætti afskiptum af akstri flugrútu á áætlunarleiðinni.  Telur SE það þjóna hagsmunum neytenda og styður við atvinnustarfsemi á sviði ferðamála.

Stjórn SSS getur ekki orðið við þessum tilmælum SE.  Samkvæmt 7. gr. laga nr. 73/2001, sbr. 3. gr. laga nr. 162/2011, getur Vegagerðin veitt sveitarfélögum, byggðasamlögum og landshlutasamtökum sveitarfélaga einkaleyfi til að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með birfreiðum á tilteknu svæði og á tilteknum leiðum. Með vísan til þessa lagaákvæðis gerðu  Vegagerðin og SSS með sér samning um almenningssamgöngur á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins dags. 1. febrúar 2012.  Í samræmi við heimild í lögunum var SSS veitt einkaleyfi til reglubundinna fólksflutninga á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins.  Samkvæmt samningnum er öðrum en SSS óheimilt, nema með samþykki þess, að stunda reglubundna fólksflutninga á starfssvæði SSS og á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins.  Stjórn SSS telur það því skylda sambandsins að tryggja almenningssamgöngur á því svæði sem samningurinn tekur til.  Akstur til og frá FLE fellur undir skyldu SSS samkvæmt lögum og fyrrgreindum samningi við Vegagerðina.

Stjórn SSS telur að útboð sambandsins sé lögmætt – enda er það í fullu samræmi við framangreind lög og samning SSS við Vegagerðina.

2. Sóknaráætlun Suðurnesja – tilboð vegna eftirfarandi verkþátta:
a. Skilgreining tækifæra í samstarfi menntastofnana á Suðurnesjum.
b. Sameining/samstarf í stjórnsýslu.
c. Greining á tækifærum í heilsutengdri þjónustu.

             Stjórn S.S.S. samþykkir að taka tilboðum Expectus og felur framkvæmdastjóra  að fylgja málinu eftir.

3. Bréf vegna IPA umsóknar nr. EuropeAid/133453/C/ACT/IS – Reykjanes Educational and Research Centre. 
Lagt fram.

4. Bréf vegna IPA umsóknar nr. EuropeAid/133453/C/ACT/IS – Reykjanes Resource Park.
Lagt fram

5. Ráðning framkvæmdastjóra S.S.S. – framhald frá síðasta fundi.
Framkvæmdastjóri víkur af fundi við afgreiðslu málsins.
Formanni  falið að undirrita samning við framkvæmdastjóra í samræmi við umræður á fundinum.

6. Önnur mál.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 18:15