fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stöðugreining fyrir sóknaráætlanir landshluta

Byggðastofnun hefur unnið stöðugreiningu á nokkrum mikilvægum samfélagsþáttum fyrir alla landshluta.Stöðugreiningin nýtist vel í upphafi sóknaráætlana landshluta sem eru eitt af 29 verkefnum Ísland 2020.Markmiðið með verkefninu er að færa ákvarðanatöku nær heimamönnum sem þekkja best til aðstæðna á hverjum stað. Það er m.a. gert með því að veita landshlutunum aukin völd og aukna ábyrgð á forgangsröðun og útdeilingu almannafjár til verkefna á sviði byggða- og samfélagsþróunar sem ekki eru falin öðrum með lögum.Landshlutarnir hafa allir hafið vinnu við gerð sóknaráætlunar. Stofnað hefur verið til samráðsvettvangs á hverju svæði með fulltrúum sveitarstjórna og hagsmunaaðila. Hlutverk samráðsvettvangsins er að koma sér saman um framtíðarsýn og móta stefnu og forgangsraða markmiðum og aðgerðum fyrir hvern landshluta. Ábyrgð á sóknaráætlun og útdeilingu fjármuna er hjá stjórn landshlutasamtaka sveitarfélaga.
Verklagið sem sóknaráætlanir fela í sér er nýsköpun í íslenskri stjórnsýslu og segja má að sóknaráætlanir byggi á þrenns konar samvinnu: Samvinnu ráðuneyta í gegnum stýrinet stjórnarráðsins skipað fulltrúum allra ráðuneyta auk Sambands íslenskra sveitarfélaga, samvinnu sveitarfélaga í gegnum landshluta­samtök þeirra og samráðsvettvanga, sem og samvinnu stjórnsýslustiganna tveggja.Stöðugreining Suðurnes