fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

499. fundur SSS 11. apríl 2002

Árið 2002, er fundur haldinn í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum fimmtudaginn 11. apríl kl. 17.00 á Fitjum.

Mætt eru:  Hallgrímur Bogason, Skúli Þ. Skúlason, Sigurður Jónsson, Óskar Gunnarsson, Þóra Bragadóttir, Guðjón Guðmundsson framkv.stj. og Jóhanna M. Einarsdóttir ritari.

Dagskrá:

1. Fundargerð Starfskjaranefndar STFS og SSS  frá 13/3 ´02 lögð fram og samþykkt.

2. Bréf dags. 27/2 frá Sandgerðisbæ vegna beiðni Lögreglufélags Gullbringusýslu um styrk  til kaupa á hlaupabretti. Erindinu hafnað.

3. Bréf (afrit) dags. 7/3 ´02 frá Sandgerðisbæ vegna lagningar vegar fyrir Ósabotna. Þar er kom m.a. fram ósk félags landeigenda í Höfnum  um frekari upplýsingar um málið þegar þær liggja fyrir. Lagt fram.

4. Svör aðila um erindi SSS um hugsanlegt samstarf ríkis og sveitarfélaga.
Fulltrúar Reykjanesbæjar eru  Björk Guðjónsdóttir, Kjartan Már Kjartansson og Margrét Soffía Björnsdóttir.
Fulltrúi Grindavíkur er Einar Njálsson.
Fulltrúi Gerðahrepps er Sigurður Jónsson.
Fulltrúi Sandgerðis er Sigurður Valur Ásbjarnarson.
Fulltrúi Voga er Halla Jóna Guðmundsdóttir.

5.  Bréf dags. 13/3 ´02 frá SSH þar sem tilkynnt er um skipan nýrrar stjórnar.  Lagt fram.

6. Bréf dags. 21/3 ´02 frá Reykjanesbæ ásamt ályktun frá bifr.stj.fél. Frey.
Framkvæmdastjóra falið að leita eftir áliti bifr.stj.fél. Baldurs.

7. Bréf dags. 26/3 ´02 frá Gerðahreppi varðandi óeðlilegan drátt á starfsmati. Stjórn SSS tekur undir bókun Gerðahrepps um að starfsmatsnefnd ljúki störfum sem fyrst.

8. Bréf dags. 26/3 ´02   frá umhverfisráðuneytinu varðandi dag umhverfisins 25. apríl nk. Lagt fram.

9. Bréf dags. 25/3 ´02 frá Sambandi ísl. sveitarfélaga ásamt ályktunum 62. fulltrúaráðsfundar Samb. ísl. sveitarfélaga. Lagt fram.

10. Bréf dags. 25/2 ´02 frá fjárlaganefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um fjárreiður ríkisins, 26. mál, og fjáraukalög 28. mál, fjáraukalög 2001. Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpanna.

11. Bréf dags. 27/2 ´02 frá allsherjarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um flutning jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi, 232. mál. Stjórn SSS tekur undir ályktunina og sendir jafnframt ályktun frá aðalfundi SSS.

12. Bréf dags. 1/3 ´02 frá umhverfisnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, 520. mál, gjaldtökuheimildir og náttúrustofur. Stjórn SSS vísar frumvarpinu til þeirra sveitarfélaga á svæði SSS sem reka náttúrustofu.

13. Bréf dags. 6/3 ´02 frá iðnaðarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um stefnu í byggðamálum 2002-2005, 538. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til þingsályktunarinnar.

14. Bréf dags. 7/3 ´02 frá sjávarútvegsnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða, 562. mál.  Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

15. Bréf dags. 12/3 ´02 frá iðnaðarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um sjóðandi lághitasvæði, 192. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

16. Bréf dags. 18/3 ´02 frá landbúnaðarnefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar og frumvörp:  555. mál, landgræðsluáætlun 2003-2014
     584. mál, landgræðsla (heildarlög).
     593. mál, afréttarmálefni, fjallskil o.fl.
Afgreiðslu frestað.

17. Bréf dags. 22/3 ´02 frá samgöngunefnd Alþingis ásamt tillögu til þingsályktunar um ferðaþjónustu á norðausturhorni Íslands, 199. mál. Stjórnin tekur ekki afstöðu til þingsályktunarinnar.

18. Bréf dags. 27/3 frá félagsmálanefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um tekjustofna sveitarfélaga, 616. mál grunnskólabyggingar. Stjórnin gerir ekki athugasemd við frumvarpið.

19. Bréf dags. 3/4 ´02 frá iðnaðarnefnd Alþingis ásamt frumvarpi til laga um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar, 640. mál, heildarlög. Stjórnin gerir ekki athugsemd við frumvarpið.

20. Sameiginleg mál.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19.00