fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvaða þjónusta skiptir þig máli?

Hvaða þjónustu nota íbúar og hvert fara þeir til að sækja þá þjónustu?

Nú fer fram könnun sem Maskína framkvæmir fyrir hönd Byggðastofnunar meðal íbúa um land allt (utan höfuðborgarsvæðis) vegna rannsókna á þjónustusókn og væntingum til breytinga á þjónustu.

  • Hvaða þjónustu þarf helst að bæta við eða efla?
  • Hvaða þjónustu óttast íbúar helst að missa úr heimabyggð?

Áætlað er að það taki um 10 mínútur að svara. Könnunin er á íslensku, ensku og pólsku.

Smelltu á hlekkinn til að taka þátt: ÞJÓNUSTUKÖNNUN

Rafræn skilríki eru notuð við innskráningu til að tryggja áreiðanleika könnunarinnar en öllum persónulegum upplýsingum er eytt áður en úrvinnsla gagna hefst.

Könnunin er liður í að skilgreina þjónustusvæði og fá mynd af viðhorfum íbúa mismunandi svæða til breytinga á þjónustu. Út frá sjónarmiði byggðamála og landshlutanna er þátttaka íbúa í könnuninni mjög mikilvæg. Sérstaklega er mikilvægt að fá svörun úr dreifðum byggðum landsins svo unnt verði að vinna með niðurstöðurnar þannig að sem réttust mynd fáist einnig af þjónustusókn íbúa í fámennum byggðarlögum. Niðurstöður munu nýtast í vinnu við eflingu byggða um land allt.

Samkvæmt stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036 setja stjórnvöld sér þau markmið að jafna aðgengi að þjónustu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða. Þjónustukannanir eru liður í greiningu þess hvort þjónustustig sé sambærilegt um allt land svo meta megi hvort og hvaða breytinga sé þörf, hvernig bæta megi þjónustu eða jafna aðgengi að þjónustu. Í könnuninni er leitað svara við því hvert og hversu oft íbúar sækja margvíslega þjónustu, jafnt opinbera þjónustu sem og aðra þjónustu. Spurt er um tíðni notkunar á þjónustu sem notuð var (síðustu 30 daga) og þjónustu sem notuð er sjaldnar (á ársgrundvelli). Einnig er spurt um væntingar til breytinga á framboði þjónustu, hvaða þjónustu þarf helst að bæta við eða efla og hvaða þjónustumissir eða þjónustuskerðing hefði helst áhrif á núverandi búsetu.

Þjónustukannanir hafa einu sinni áður verið lagðar fyrir en þær voru lagðar fyrir í sjö landshlutum árin 2016-2017 og niðurstöður þeirra birtar í skýrslum hvers landshluta 2017 og 2018 (sjá nánar útgefið efni á vef Byggðastofnunar).