fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stefnumótandi byggðaáætlun 2017-2023

Byggðastofnun leiður nú vinnu við mótun stefnumótandi byggðaáætlunar 2017-2023 en stefnt er að því að ráðherra sjávarútvegs, landbúnaðar og byggðamála leggi þingsályktunartillögu fyrir Alþingi síðla árs.
Áætlunin verður unnin samkvæmt nýjum lögum nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Helstu breytingar frá þeim lagaákvæðum sem giltu eru að áætlunin mun ná til sjö ára í stað fjögurra ára áður, hún á að ná til landsins alls og hana á Byggðastofnun að vinna í samvinnu við stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál. Hlutverk stýrihópsins samkvæmt þessum nýju lögum er að efla samhæfingu innan Stjórnarráðsins í byggðamálum og tryggja um þau mál virkt samráð við sveitarstjórnarstigið. Stýrihópurinn vinnur með sóknaráætlanir landshluta í ljósi áætlana ráðuneyta og í honum sitja fulltrúar allra ráðuneyta og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Áhersla er lögð á að byggðaáætlun verði mótuð í samráði við sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra og á samhengi sóknaráætlana landshlutanna og byggðaáætlunar.
Samráðsfundir í ráðuneytum og samráðsvettvöngum landshlutanna hafa staðið á vormánuðum og stefnt er að endurtekningu á haustmánuðum. Hér má nálgast gögn sem tengjast mótun byggðaáætlunar, lög, eldri byggðáætlanir, stöðugreiningar og upplýsingar um mótun nýju áætlunarinnar, starfsnefndir, starfshætti og nátengdar áætlanir ríkisins og sóknaráætlanir landshlutanna.
Allir geta komið á framfæri tillögum í byggðaáætlunina og sjónarmiðum til þeirra sem að henni starfa. Senda inn tillöguSkoða Sóknaráætlun Suðurnesja