fb_pixel
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

617. fundur SSS 13. október 2010

Árið 2010, er fundur haldinn í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum miðvikudaginn 13. október kl.13.00 að Iðavöllum 12, Reykjanesbæ.

Mætt eru:  Gunnar Þórarinsson, Bryndís Gunnlaugsdóttir, Ólafur Þór Ólafsson, Einar Jón Pálsson, Inga Sigrún Atladóttir og Berglind Kristinsdóttir framkv.stjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Gestur fundarins vegna 1. fundarliðs er Sigríður Snæbjörnsdóttir

Dagskrá:
 

1. Málefni Heibrigðisstofunar Suðurnesja.
Formaður stjórnar S.S.S. bauð Sigríði Snæbjörnsdóttur velkomna á fundinn.  Hún fór yfir stöðu mála og sagði frá áhrifum niðurskurðarins á HSS.

Stjórn S.S.S. mótmælir harðlega fyrirhuguðum tillögum um niðurskurð á grunnþjónustu í heilbrigðisþjónustu á Suðunesjum.  Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins 2011 á að lækka framlög til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja um rúmar 400 milljónir.

Verði þetta niðurstaðan mun  niðurskurðurinn leiða til þess að fæðingarþjónusta verður aflögð, almennar lyflækningar og þjónusta við krabbameinssjúklinga flyst til Reykjavíkur, endurhæfing mun að mestu leyti leggjast af og dregið verður úr líknandi meðferð.  Þjónustu við aldraða skerðist einnig töluvert og slysa- og  bráðaþjónusta mun flytjast til Reykjavíkur í meira mæli. Kemur þetta til viðbótar við þann niðurskurð sem átti sér stað í ár er Heilbrigðisstofnun Suðurnesja lokaði skurðstofum sínum.  Engin sparnaðarrök mæla með því að flytja umrædda nærþjónustu til höfuðborgarsvæðisins þegar sýnt hefur verið fram á, að þessir þættir eru hagkvæmar reknir af HSS en LSH.

Benda má á að framlög ríkisins til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir hafa hlutfallslega verið og eru enn lægri en til annarra heilbrigðisstofnana miðað við íbúafjölda og enn hefur ekki verið tekið mið af nálægð stofnunarinnar við Keflavíkurflugvöll í fjárveitingum til hennar.  Stjórn S.S.S. skorar á þingmenn og ríkisstjórn Íslands að gæta jafnræðis og sanngirni í framlögum á fjárlögum.

Í stefnuræðu forsætisráðherra voru höfð skýr orð um vilja stjórnvalda til að starfa með íbúum Suðurnesja að lausnum á fjölþættum vanda af efnahagskreppu og atvinnuleysi.  Hér er tækifæri til að láta athafnir fylgja orðum.

Stjórn S.S.S. treystir á þingmenn Suðurkjördæmis, þingheim allan og ríkisstjórn Íslands að koma í veg fyrir að niðurskurðartillögur þessar verði að veruleika enda hefur komið fram vilji þingmanna og ráðherra til þess að endurskoða umræddar tillögur.

Framkvæmdastjóra er falið að óska eftir fundi með heilbrigðisráðherra og kalla þingmenn svæðisins til fundar.

2. Bréf dags. 28. september, ályktun frá stjórn Þroskahjálpar á Suðurnesjum.
Stjórn S.S.S. telur mikilvægt að þessi þjónusta verði til staðar á Suðurnesjum.  Verður þetta málefni tekið til skoðunar um leið og heildarendurskoðun á málefnum fatlaðra fer fram.

3. Bréf dags. 17. september, frá sveitarfélaginu Vogum, varðandi skipan í menningarráð.
Lagt fram.

4. Fundargerðir verkefnisstjórnar um flutning á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga.
Lagt fram.

5. Skýrsla framtíðarnefndar S.S.S.
Lagt fram til kynningar.  Unnið verður að útfærslum á tillögum framtíðarnefndarinnar og breytingar lagðar fyrir næsta aðalfund.

6. Skipan í stjórnir.
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum: Inga Sigrún Atladóttir(sveitarfélagið Vogar) aðalmaður og Þuríður Gísladóttir (Grindavík) varamaður.
Fisktækniskóli Íslands: Guðjón Guðmundsson( Reykjanesbær) aðalmaður og Sigrún Árnadóttir(Sandgerði) varamaður.

7. Önnur mál.
Drög að samningi um sameiginlegt þjónustusvæði Suðurnesja um þjónustu við fatlaða lögð fram og rædd. 

Skýrsla um tölulega samantekt rædd.  Húsnæðismál rædd, ákveðið að fresta ákvörðun um flutninga þar til vinnu við endurskipulagningu S.S.S. lýkur.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:55.